Προϊστάμενος: π. Απόστολος Παληογιάννης

Εφημέριος: π. Κωνσταντίνος Καργιώτης